Thunkable

בניית אפליקציות מודרניות ללא צורך בקוד

כניסה לאתר
בקצרה על הכלי

Thunkable הוא שירות המאפשר לבנות אפליקציות לטלפון ללא צורך בקוד או מתכנתים. באמצעות ממשק Drag & Drop ואינטגרציה עם שירותים חיצוניים ומסדי נתונים, ניתן לבנות אפליקציות מתוכחמות ללא שורת קוד אחת.

תמונות
No items found.