תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר  ״לסטארטאפ״ 

קדימון 

 אתר "לסטארטאפ" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר תוכן ליזמים ויזמות בישראל והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. 

קניין רוחני 

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר. כל זאת למעט תמונות חיצוניות המיובאים לאתר בשם חברה/גוף מייצג אחר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. 

תוכן האתר 

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "לסטארטאפ" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים. האתר אינו מתחייב לנכנותם של הנותנים המוצעים ועל המשתמשים לאשש את המידע לפני קבלת החלטה המסתמכת על עליהן מול נותני השירות המופיעים באתר באופן פרטני. 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר:

החברה מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן. 

מאגרי מידע: 

המידע אשר תמסור בעת הרכישה באתר וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשימוש שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של השירות. השירות יעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. 

השימוש במידע: 

החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך לרבות לצורך הטיפול השוטף של המערכות, אנליטיקות ושימוש לצורך גוף שלישי. החברה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית החברה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור השירות כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלו אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתו. השירות יהיה רשאי לפנות אליך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. הינך רשאי בכל עת לפנות לשירות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לפעולות ו/או לרכישות שביצעת באתר. 

משלוח חומר פרסומי: 

במידה ותאשר את סעיף משלוח חומר פרסומי מהאתר, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלו ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שנמסרו לה על ידך בעת השימוש באתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS. 

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה

לסטארטאפ מעריכים את פרטיותך ועל כן ניסחנו את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידה וכיצד היא מטפלת בו. בשימושך באתר הנך מסכים כי לסטארטאפ תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

מידע שנשמר: לסטארטאפ שומר מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק לסטארטאפ במהלך גלישתך באתר, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תגובות.

מידע סטטיסטי: כמו כן,לסטארטאפ שומר מידע סטטיסטי כמו כמות הצפיות בכל מודעה וכמות קורות החיים שנשלחו וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.

שימוש בצדדים שלישיים: לסטארטאפ עשוי להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.

כיצד ניתן לעיין במידע? על מנת לעיין במידע השמור על אודותייך, תדרש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת hello@lastartup.co.il ולבקש עיון במידע, לצורך כך תדרש לספק ללסטארטאפ מידע המאפשר את זיהויך כבעל המידע.

כיצד ניתן לתקן מידע? באם אתה מאמין כי מידע מסוים שנשמר על אודותייך אינו נכון, הרי שניתן לתקנו על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת hello@lastartup.co.il.

כיצד ניתן להסיר מידע או למחוק אותו? ניתן למחוק את כל המידע שלך על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת hello@lastartup.co.il עם בקשה להסיר את הפרטים השמורים עלייך.

מהם השימושים במידע? לסטארטאפ תשתמש במידע שיסופק על ידך ויאסף באמצעות האתר על מנת לספק לך את השירותים המפורטים באתר  או על ידי החברה, לרבות העברת מידע על פי בקשתך לצדדים שלישיים כגון מעסיקים.

האם יעשה שימוש במידע עליי לצרכי דיוור ישיר? אך ורק אם תבקש מלסטארטאפ, תשלח לך מעת לעת ועל פי בחירתך דיוורים ישירים.

כיצד ניתן לדווח על פגיעה בפרטיותי? אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר בכתובת hello@lastartup.co.il ואנו נבחן את הנושא.

 

יצירת קשר 

hello@lastartup.co.il