Paddle

פתרון All In One לסליקה וגביית כספים למוצרים דיגיטלים (פתוח לישראלים).

כניסה לאתר
בקצרה על הכלי

Paddle היא פלטפורמת תשלומים למוצרים דיגטיליים ומנויים מתחדשים. ניתן לעבוד בה עם חברות ישראליות.

תמונות
No items found.