Mixpanel

כלי אנלטיקות לניתוח התנהגויות של משתמשים באתר.

כניסה לאתר
בקצרה על הכלי

Mixpanel היא פלטפורמה לקבלת אנליטיקות ומידע אודות ההתנהגות של המשתמשים בשירות שלכם. השירות מציג מגוון יכולות לניתוח המידע ומעקב אחר המשתמשים באתר.

תמונות
No items found.