הקורונה מכה את ההיי-טק

עדכונים אחרונים:
5.5.20
סנן לפי סטטוס גיוס עובדים:
Trax Retail
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Retail
Fundbox
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Fintech
Gilat
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Satellite Networks
SparkBeyond
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Verint
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Elbit Systems
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Homeland Security
Syqe Medical
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Health
Magic Leap
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
AR/VR
Bringg
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Logistics
Houzz
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
House design
Sisense
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Anodot
שכר
שכר
שכר
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Cellebrite
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Digital intelligence
PubPlus
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Marketing
Infinidat
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cloud
Iguazio
שכר
שכר
שכר
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Big Data
Zerto
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cloud
SimilarWeb
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Internet
Become.co
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Financial Services
ThetaRay
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cyber
AnyVision
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
AI (Facial recognition)
Otonomo
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Automotive (Data)
GETT
שכר
שכר
שכר
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Transportation
Bizzabo
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Events
Albert
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Advertising
Apester
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Media
WOO
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
HR (Sourcing)
HiBob
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
HR management
Freightos
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Logistics
Guesty
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Travel
Climacell
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Meteorology
חברה
סטטוס
תחום פעילות
מידע נוסף
מאומת ע״י ״לסטארטאפ״
לפתיחה
Trax Retail
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
Retail
Fundbox
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Fintech
Gilat
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
Satellite Networks
SparkBeyond
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
BI
Verint
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
BI
Elbit Systems
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
Homeland Security
Syqe Medical
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
Health
Magic Leap
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
AR/VR
Bringg
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Logistics
Houzz
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
House design
Sisense
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
BI
Anodot
שכר
שכר
שכר
שכר
BI
Cellebrite
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Digital intelligence
PubPlus
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Marketing
Infinidat
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
Cloud
Iguazio
שכר
שכר
שכר
שכר
Big Data
Zerto
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Cloud
SimilarWeb
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Internet
Become.co
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
Financial Services
ThetaRay
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Cyber
AnyVision
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
AI (Facial recognition)
Otonomo
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
Automotive (Data)
GETT
שכר
שכר
שכר
שכר
Transportation
Bizzabo
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
Events
Albert
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Advertising
Apester
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Media
WOO
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
HR (Sourcing)
HiBob
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
HR management
Freightos
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Logistics
Guesty
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Travel
Climacell
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Meteorology
No items found.
חברה
סטטוס
תחום פעילות
מידע נוסף
No items found.
Trax Retail
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Retail
Fundbox
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Fintech
Gilat
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Satellite Networks
Syqe Medical
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Health
Magic Leap
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
AR/VR
Bringg
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Logistics
Houzz
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
House design
Sisense
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Zerto
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cloud
SimilarWeb
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Internet
Otonomo
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Automotive (Data)
Albert
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Advertising
Freightos
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Logistics
Climacell
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Meteorology
חברה
סטטוס
תחום פעילות
מידע נוסף
Trax Retail
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
Retail
Fundbox
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Fintech
Gilat
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
Satellite Networks
Syqe Medical
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
Health
Magic Leap
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
AR/VR
Bringg
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Logistics
Houzz
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
House design
Sisense
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
BI
Zerto
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Cloud
SimilarWeb
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Internet
Otonomo
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
Automotive (Data)
Albert
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Advertising
Freightos
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Logistics
Climacell
פיטורים
פיטורים
פיטורים
פיטורים
Meteorology
Trax Retail
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Retail
Gilat
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Satellite Networks
SparkBeyond
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Verint
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Anodot
שכר
שכר
שכר
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Cellebrite
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Digital intelligence
PubPlus
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Marketing
Iguazio
שכר
שכר
שכר
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Big Data
Become.co
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Financial Services
ThetaRay
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cyber
Otonomo
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Automotive (Data)
GETT
שכר
שכר
שכר
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Transportation
Apester
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Media
Guesty
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Travel
חברה
סטטוס
תחום פעילות
מידע נוסף
Trax Retail
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
Retail
Gilat
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
Satellite Networks
SparkBeyond
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
BI
Verint
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
BI
Anodot
שכר
שכר
שכר
שכר
BI
Cellebrite
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Digital intelligence
PubPlus
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Marketing
Iguazio
שכר
שכר
שכר
שכר
Big Data
Become.co
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
Financial Services
ThetaRay
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Cyber
Otonomo
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
שכר
פיטורים
Automotive (Data)
GETT
שכר
שכר
שכר
שכר
Transportation
Apester
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Media
Guesty
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Travel
SparkBeyond
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Verint
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
BI
Elbit Systems
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Homeland Security
Syqe Medical
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Health
Cellebrite
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Digital intelligence
PubPlus
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Marketing
Infinidat
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cloud
Become.co
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Financial Services
ThetaRay
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Cyber
AnyVision
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
AI (Facial recognition)
Bizzabo
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Events
Apester
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Media
WOO
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
HR (Sourcing)
HiBob
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
HR management
Guesty
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
מחלקות נפגעות:
🔗 לחץ כאן
תחום פעילות:
Travel
חברה
סטטוס
תחום פעילות
מידע נוסף
SparkBeyond
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
BI
Verint
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
BI
Elbit Systems
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
Homeland Security
Syqe Medical
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
פיטורים
חל״ת
Health
Cellebrite
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Digital intelligence
PubPlus
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Marketing
Infinidat
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
Cloud
Become.co
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
Financial Services
ThetaRay
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Cyber
AnyVision
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
AI (Facial recognition)
Bizzabo
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
Events
Apester
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Media
WOO
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
HR (Sourcing)
HiBob
חל״ת
חל״ת
חל״ת
חל״ת
HR management
Guesty
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
חל״ת
שכר
Travel
המידע מתעדכן על ידי TheMarker ומונגש באמצעות פורטל היזמים
רוצים להוסיף מידע? פנו כאן